FAQS

FAQS

Qui pot participar a les excursions?

Per participar a les excursions no hi ha límit d’edat ni tampoc cal cap preparació física especial. A la fitxa de cada activitat trobaràs indicada l’edat mínima per realitzar cadascuna de les activitats. Les excursions de nivell I i de nivell II així com els curs de nivell II i nivell III si que requereixen una formació o experiència prèvia tal i com es detalla a la fitxa de cada activitat.

És necessària una forma física especial per participar a les excursions?

No. El ritme de les sortides es marca segons el rendiment de les diferents persones que configuren el grup. La navegació amb caiacs de mar dobles ens permet recórrer més distancia cansant-nos la meitat i navegant el doble de ràpid.

Què passa si bolco amb el caiac?

Els caiacs autobuidables i els caiacs de mar dobles són molt estables i resulta difícil bolcar. De totes maneres abans d’iniciar l’activitat el monitor t’haurà informat de com procedir i retirar el tapabanyeres en cas de bolcar. Les instruccions i l’ajuda del monitor et serviran per sortir del caiac i tornar a pujar sense cap dificultat.

Quin material està inclòs en les excursions guiades?

El material inclòs depèn de l’activitat a la que es participi però en general inclou el caiac, la pala i l’armilla. El tapabanyeres, el paravent, el neoprè i el material de snorkeling s’inclourà en aquelles activitats en que es requereixi.

Què haig de portar en una excursió?

Has de portar banyador, una samarreta (de lycra preferentment), escarpins o sabates que es puguin mullar, crema solar, gorra, ulleres de sol que es puguin lligar, tovallola, aigua i roba de recanvi.

Què passa si les condicions meteorològiques no permeten fer l’activitat de forma segura?

En cas d’anulació per part de SK Kayak, el client tindrà dret a l’aplaçament, substitució per una altra activitat o devolució de l’import abonat.

Les activitats inclouen assegurança? 

En el preu de les activitats hi ha inclòs l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil: Assegurança d’accidents i responsabilitat civil: Pòlissa núm. 17193948 contractada amb la companyia asseguradora AXA